Liên hệ

Thiết bị kích thủy lực, máy móc công nghiệp, thiết bị giàn giáo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG TÂY

TP Hồ Chí Minh: SỐ 43, ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG PHÚ HỮU, TP. HCM

Tel: +84 8 6280 7176 (6 line)  Fax: +84 8 6280 7175

Email: Info@dongtaycorp.vn         

TP Quảng Ngãi:  28 Trà Bồng Khởi Nghĩa, Phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi.

Tel: 055 222 555 7    Fax: 055 222 555 8  Email: Hau@dongtaycorp.vn 

TP Vũng Tàu: 69 Nguyễn An Ninh, Phường Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu

Tel: 0643 626 632        Fax: 0643 576 836   Hotline: 090 24 25 111

Website: http://www.dongtaycorp.vn 

Captcha