May bop dau ong

Dùng để bấm ống mềm thủy lực với đầu nối.