Pa lăng khí nén

Pa lăng khí nén từ 100 kg đến 500 tấn